Oppeby lokala jaktvårdsförening bildades 1944 av ett gäng jägareoch skytteentusiaster bland annat Emil Funke Oppeby, Rickard JonssonFrössvik, Ivar Nilsson Drabo och många flera.


Från första börjanupptog viltvården som på den tiden var i stort sätt obefintlig och trycket på viltstammarna var förödande, tillsammans med skyttet en större delen av föreningens verksamhet.


Med tiden har verksamhetenändrat karaktär mot en mera skytte och jaktinriktad verksamhet. Det har utvecklats många bra skyttar i föreningen under åren.


Dagens förening satsar både tid och pengar till viltvårdande insatsertillsammans med skytteverksamheten vid skjutbanan i Drabo, där viframförallt ägnar oss åt skeetskytte och jaktstigsskytte.


Föreningenär medlem i Svenska Jägareförbundet och bildar, tillsammans med Kisajaktvårdsförening och Rimforsa jaktvårdsförening, Kinda Jaktvårdskrets.


Vi har knappt 60 medlemmar för närvarande, men hoppas naturligtvis att alla som jagar i vårt område stöttar vår förening i dess arbete genom ett medlemskap.