Medlemskap

För att bli medlem i vår förening betalar Du in 150:- på Bankgiro 5366-9883. Skriv dit namn och adress samt din epostadress på inbetalningen.