Avskjutn.statistik

Avskjutningsstaiestik för ca 6600 ha innom vårt jaktområde